Po prvi put Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA mogućnost da izdaje garancije putovanja za agencije koje žele da se uključe u sistem zaštite putnika u organizovanom turističkom prometu.

YUTA GARANCIJA PUTOVANJA  je pre svega namenjena putnicima koji svoje poverenje poklone agencijama koje su uključene u ovaj jedinstveni sistem, sa ciljem povratka poverenja putnika u turističke agencije.

Osim Zakonom predviđenih uslova koje moraju da ispune organizatori putovanja garancija se izdaje na minimalni iznos od 300.000 eur i ova vrste polise osiguranja pokriva osiguranje od insolventnosti i naknade štete putnika.

Sve agencije koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA osim polisa osiguranja koje ispunjavaju Zakonsku onbavezu mogu računati i na posebnu vrstu asistencije svojim putnicima ova tehnička asostencija pre svega se odnosi na sledeće benefite za korisnike usluga turističkih agencija koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA.

Sve agencije koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA su označene originalnom nalepnicom sa znakom i godinom za koju važi izdata garancija.

Tehnička podrška putnicima u vremenu trajanja YUTA GARANCIJE PUTOVANJA i to:

  1. Garancija povračaja novca putnicima u najkraćem mogućem roku (do 15 dana od prijave svih oštećenih) za ne započeta putovanja u slučajevima insolventnosti i naknade štete
  2. Garancija hitnog obezbeđivanja besplatnog smeštaja na destinaciji u slučaju kada turistička agencija nije obezbedila ili platila smeštaj
  3. Garancija organizacije besplatnog povratka sa destinacije
  4. Mogućnost obezbeđivanja alternativnih putovanja u slučaju kada putnici nisu otputovali, preko agencija koje imaju YUTA GARANCIJU.
  5. Besplatna arbitraža za slučajeve delimičnog neispunjenja programa putovanja
  6. Pravna pomoć korisnicima-putnicima i turističkim agencijama

Lista turističkih agencija koje imaju YUTA Garanciju Putovanja

Podeli na: