Spisak korisnika administrativne zabrane

• SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA SRBIJE OO ZC ZAJEČAR
• ZDRAVSTVENI CENTAR BOR
• OPŠTINSKA UPRAVA BOR
• JP ŠTAMPA, RADIO I FILM BOR
• RF PIO, FILIJALA BOR
• NEZAVISNI SINDIKAT POLCIJE SINDIKALNA GRUPA BOR
• GIMNAZIJA „BORA STANKOVIĆ“ BOR
• SINDIKAT JP ZA STAMBENE USLUGE BOR
• SINDIKALNA ORGANIZACIJA POŠTA BOR
• JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJE, PJ POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA BOR
• SO OSNOVNI SUD BOR
• JU CENTAR ZA KULTURU BOR
• USTANOVA BAMBI BOR
• SINDIKAT JU SPORTSKI CENTAR
• APOTEKARSKA USTANOVA BOR
• TEHNIČKA ŠKOLA BOR
• MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR
• SINDIKAT JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BORA
• JP VODOVOD BOR
• SAMOSTALNI SINDIKAT TIR BOR
• SINDIKAT NEZAVISNOST TIR BOR
• SAMOSTALNI SINDIKAT RBB BOR
• SINDIKAT NEZAVISNOST RBB BOR
• SAMOSTALNI SINDIKAT TOPIONICE
• SINDIKAT TELEKOMA BOR
• SAMOSTALNI SINDIKAT RTB BOR
• SINDIKAT NEZAVISNOST RUDNICI BAKRA MAJDANPEK

Podeli na: